Bilişim Suçları Nedir ?

27 Haz 2013
2,240
0
106
#1


Öncelikle Bilişim Suçlarını tanıyalım.Bilişim suçları Bilgisayar,Cep Telefonu,Pos Makinesi vb. teknolojik aletler yapılan suçlara denir.Yani kapsama alanı geniştir.Ancak bizim webmasterlerimiz daha çok bunu site hackleme ile tanırlar.

Arkadaşlar Bilişim Suçunun Türleri Türk Ceza Kanununun Madde 243-244-245-246 maddelerinde tanımlanmıştır.Bu Tanımlamaya göre bilişim suçlarına
  • NoktaSistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
  • NoktaBilişim sistemine girme
  • NoktaBanka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
Peki Cezaları Nelerdir Bakın Okuyun

Bilişim sistemine girme :Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme :Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması :Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Evet Cezalar Bunlar.Kanunun tamamını okumak istiyorsanız

Kod:
TÜRK CEZA KANUNU
adresinden
"ONUNCU BÖLÜM"

"Bilişim Alanında Suçlar"

kısmını okumanız yeterlidir.

Şimdi siteniz hacklendi banka ve kredi kartlarınıza girildi verilerinizle oynandı ne yapacaksınız

SADECE SİTE DEĞİL MAİL VE MESSENGER ADRESLERİ İÇİNDE GEÇERLİDİR !!!
( TABİİKİ DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ MESSENGER VE MAİL İÇİN DÜZENLEMENİZ GEREKİYOR )


BULUNDUĞUNUZ ŞEHİR SAVCILIĞI’NA

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN: ADINIZ SOYADINIZ

SUÇ TARİHİ: Suçun işlendiği tarih

AÇIKLAMALAR:
Eklemek istediğiniz konuyla ilgili bilgiler varsa burada belirtin.

I.OLAY

Yukarıda belirttiğim tarihte web siteme girdiğimde şu şekilde bir tutarsızlıkla karşılaştım.

şu şekilde: Burada sitenize verilen zararları belirtin.
Örn: index atmışlar ise o index’in ss’ini alıp çıktı olarak alın ve bu dilekçeye ek olarak belirtin ve size bu engellemenin verdiği zararı maddi ve manevi olarak açıklayın.
Konuyu açıklarken bilişim suçları kanunlarının hangi maddesine aykırı davrandıklarını da konu içinde kısaca belirtin.
Örn: 5237 sayılı sayılı ceza kanununun 244. maddesinin birinci bendine göre “Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, ” (burada suçun cezai yaptırımını yazmayın örn: (bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. yazmayın))Suçunu işlemişlerdir.

KANITLAR:
Bilişim suçlarınını delillendirilmesi konusunda sabit kararlar yoktur. Bu tip hacklenme konusunda çok az dava açılmış olup tek kanıtları suçlunun IP numarası ve e-mail adresidir. Buna rağmen bügüne kadar açılan her dava kazanılmıştır.

* İndex’in SS. Görüntüleri.
* Kullanılan sistemin özelliklerinde var ise çeşitli log’lar.
* Ulaşılabiliniyor ise suçu işleyen kişinin IP numarası.
* İndex üzerinde varsa e-mail adresi (genelde bunu hep yazarlar index üzerine)
* Saldırıyı yayınlayan siteler (zone gibi)
* Saldırıyı üstlenen site
* Var ise zanlının adı soyadı.
* Zanlı ile ilgili olan her bilgi delil niteliğindedir.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, bilişim suçları işleyenler haklarında suç duyurusunda bulunulan gerçek ve tüzel kişiler hakkında, 5237 Sayılı TCK’nin XX. ve XX (hatta daha varsa bu XX’leri uzatabilirsiniz.) ‘inci maddeleri de dikkate alınarak kamu davası (eğer konunun kamuya zarar verdiğini düşünüyorsanız yok şahsi ise şahsi olduğunu belirterek) açılmasını güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını saygı ile arz ve talep ederim
İnşallah Yararlı Olur.

*Alıntıdır. MDP'den